STRGAR INŽENIRING d.o.o.
Murnova 8, 8250 BREŽICE,
Tel.:  +386 (0)7/49 90 380,
Faks: +386 (0)7/49 90 381,
E-mail:
IZDELAVA KOTLARN

Izvajamo toplovodne, vročevodne, vroče oljne in parne kotlarne za potrebe industrije, pekarn, šol in hotelov. Naša konkurenčna prednost je izdelava razdelilnikov in vmesnih kosov med armaturami v delavnici. Celotne razdelilnike z armaturami pred montiramo v delavnici in jih gotove prepeljemo na objekt.

Plinska kotlarna 9,9 MW - Vojašnica Cerklje ob Krki

Plinska kotlarna 9,9 MW - Vojašnica Cerklje ob Krki Plinska kotlarna 9,9 MW - Vojašnica Cerklje ob Krki
1 MW - COU Poljče

1 MW - COU Poljče


2,2 MW - Hrastina Brežice

32,2 MW - Hrastina Brežice
9 MW - MPI Reciklaža Žerjav

9 MW - MPI Reciklaža Žerjav

Izdelava spletnih strani