STRGAR INŽENIRING d.o.o.
Murnova 8, 8250 BREŽICE,
Tel.:  +386 (0)7/49 90 380,
Faks: +386 (0)7/49 90 381,
E-mail:
Postopek izdelave kotlarn


1. Izdelava razdelilnikov v delavnici
2. Dokončani razdelilniki
3. Izdelava vmesnih kosov v delavnici
4. Sestava predmontiranih delov na objektu
5. Končana kotlarna velikosti 8000 kW
Izdelava spletnih strani